Cennik

Cennik linii 2167_1_2

"ARJA" Przewóz Osób Jadwiga Stola Suchodoły

Suchodoły

Taryfa: jednorazowy nr 2167/32

Cennik na dzień 15.10.2020

Cennik ważny od 01.09.2020

Normalny

Odl. 
  Normalny                            
0 Annopol, ul. Rynek 01                            
10 5,00 Gościeradów                          
20 7,00 5,00 Olbiędn                        
29 10,00 8,00 5,00 Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska                      
31 10,00 8,00 5,00 3,00 Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I                    
36 10,00 8,00 6,00 3,00 3,00 Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza                  
41 13,00 10,00 8,00 4,00 4,00 3,00 Urzędów Rynek (ul. Opolska)                
46 13,00 10,00 8,00 4,00 4,00 4,00 3,00 Wierzbica              
54 16,00 13,00 10,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 Godów 2            
58 16,00 13,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 Puszno Godowskie 1          
67 18,00 15,00 13,00 10,00 10,00 10,00 8,00 7,00 5,00 5,00 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek        
78 22,00 18,00 16,00 13,00 13,00 13,00 12,00 10,00 10,00 10,00 5,00 Karczmiska      
101 27,00 25,00 23,00 18,00 18,00 18,00 16,00 16,00 14,00 14,00 10,00 6,00 Puławy ul. Wojska Polskiego    
224 50,00 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 37,00 37,00 35,00 35,00 26,00 Warszawa ul. Trawiasta  
236 50,00 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 37,00 37,00 35,00 35,00 26,00 4,00 Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1

Ulgowy

0 Annopol, ul. Rynek 01                            
10 4,50 Gościeradów                          
20 6,00 4,00 Olbiędn                        
29 7,00 5,50 3,50 Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska                      
31 7,00 5,50 3,50 - Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I                    
36 7,00 5,50 4,50 - - Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza                  
41 - - - - - - Urzędów Rynek (ul. Opolska)                
46 - - - - - - - Wierzbica              
54 - - - - - - - - Godów 2            
58 - - - - - - - - - Puszno Godowskie 1          
67 - - - - - - - - - - Opole Lubelskie ul. Stary Rynek        
78 - - - - - - - - - - - Karczmiska      
101 - - - - - - - - - - - - Puławy ul. Wojska Polskiego    
224 45,00 45,00 40,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 32,00 32,00 30,00 30,00 21,00 Warszawa ul. Trawiasta  
236 45,00 45,00 40,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 32,00 32,00 30,00 30,00 21,00 - Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1

 

Normalny

Odl. 
  Normalny                  
0 Annopol, ul. Rynek 01                  
10 5,00 Gościeradów                
20 7,00 5,00 Olbiędn              
29 10,00 8,00 5,00 Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska            
31 10,00 8,00 5,00 3,00 Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I          
36 10,00 8,00 6,00 3,00 3,00 Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza        
41 13,00 10,00 8,00 4,00 4,00 3,00 Urzędów Rynek (ul. Opolska)      
46 13,00 10,00 8,00 4,00 4,00 4,00 3,00 Wierzbica    
54 16,00 13,00 10,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 Godów 2  
58 16,00 13,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 Puszno Godowskie 1
67 18,00 15,00 13,00 10,00 10,00 10,00 8,00 7,00 5,00 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek
78 22,00 18,00 16,00 13,00 13,00 13,00 12,00 10,00 10,00 Karczmiska
101 27,00 25,00 23,00 18,00 18,00 18,00 16,00 16,00 14,00 Puławy ul. Wojska Polskiego
224 50,00 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 37,00 Warszawa ul. Trawiasta
236 50,00 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 37,00 Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1
Odl. 
  Puszno Godowskie 1          
67 5,00 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek        
78 10,00  5,00 Karczmiska      
101 14,00  10,00  6,00 Puławy ul. Wojska Polskiego    
224 37,00  35,00  35,00  26,00 Warszawa ul. Trawiasta  
236 37,00  35,00  35,00  26,00  4,00 Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1

 

Ulgowy 37%

Odl. 
  Ulgowy 37%                  
0 Annopol, ul. Rynek 01                  
10 3,15 Gościeradów                
20 4,41 3,15 Olbiędn              
29 6,30 5,04 3,15 Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska            
31 6,30 5,04 3,15 1,89 Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I          
36 6,30 5,04 3,78 1,89 1,89 Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza        
41 8,19 6,30 5,04 2,52 2,52 1,89 Urzędów Rynek (ul. Opolska)      
46 8,19 6,30 5,04 2,52 2,52 2,52 1,89 Wierzbica    
54 10,08 8,19 6,30 3,15 3,15 3,15 2,52 2,52 Godów 2  
58 10,08 8,19 6,30 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 1,89 Puszno Godowskie 1
67 11,34 9,45 8,19 6,30 6,30 6,30 5,04 4,41 3,15 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek
78 13,86 11,34 10,08 8,19 8,19 8,19 7,56 6,30 6,30 Karczmiska
101 17,01 15,75 14,49 11,34 11,34 11,34 10,08 10,08 8,82 Puławy ul. Wojska Polskiego
224 31,50 31,50 28,35 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 23,31 Warszawa ul. Trawiasta
236 31,50 31,50 28,35 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 23,31 Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1
Odl. 
  Puszno Godowskie 1          
67 3,15 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek        
78 6,30 3,15 Karczmiska      
101 8,82 6,30 3,78 Puławy ul. Wojska Polskiego    
224 23,31 22,05 22,05 16,38 Warszawa ul. Trawiasta  
236 23,31 22,05 22,05 16,38  2,52 Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1

 

Ulgowy 51%

Odl. 
  Ulgowy 51%                  
0 Annopol, ul. Rynek 01                  
10 2,45 Gościeradów                
20 3,43 2,45 Olbiędn              
29 4,90 3,92 2,45 Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska            
31 4,90 3,92 2,45 1,47 Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I          
36 4,90 3,92 2,94 1,47 1,47 Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza        
41 6,37 4,90 3,92 1,96 1,96 1,47 Urzędów Rynek (ul. Opolska)      
46 6,37 4,90 3,92 1,96 1,96 1,96 1,47 Wierzbica    
54 7,84 6,37 4,90 2,45 2,45 2,45 1,96 1,96 Godów 2  
58 7,84 6,37 4,90 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 1,47 Puszno Godowskie 1
67 8,82 7,35 6,37 4,90 4,90 4,90 3,92 3,43 2,45 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek
78 10,78 8,82 7,84 6,37 6,37 6,37 5,88 4,90 4,90 Karczmiska
101 13,23 12,25 11,27 8,82 8,82 8,82 7,84 7,84 6,86 Puławy ul. Wojska Polskiego
224 24,50 24,50 22,05 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 18,13 Warszawa ul. Trawiasta
236 24,50 24,50 22,05 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 18,13 Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1
Odl. 
  Puszno Godowskie 1          
67 2,45 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek        
78 4,90 2,45 Karczmiska      
101 6,86 4,90 2,94 Puławy ul. Wojska Polskiego    
224 18,13 17,15 17,15 12,74 Warszawa ul. Trawiasta  
236           Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1